หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศข้อกำหนดและวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561
ประกาศข้อกำหนดและวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-02 15:27:31

ประกาศข้อกำหนดและวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560

ประกาศข้อกำหนด.pdf

รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ปี-1.pdf

รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ปี-2.pdf

รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ปี-3.pdf