หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 11 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-13 13:31:17

11 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” (คณะกรรมการการดำเนินงาน : ครั้งที่ 6/2561) โดยมีผู้บริหารและคณะกรรมการการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31