หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 24 กันยายน 2561 นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และคณะ นำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ ผลงาน “นวัตกรรมสำหรับส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรู้ทักษะชีวิตใ
24 กันยายน 2561 นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และคณะ นำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ ผลงาน “นวัตกรรมสำหรับส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรู้ทักษะชีวิตใ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-25 14:43:51

24 กันยายน 2561 นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และคณะ นำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ ผลงาน “นวัตกรรมสำหรับส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียนรู้ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 Teenagerous Game สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย” ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช.

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ