หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1124 อาจารย์ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการจัดประชุมแนวทางดำเนินการพัฒนาหลักสูตร 4 ปีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาและผู้แทนสาขาวิชา เ
วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1124 อาจารย์ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการจัดประชุมแนวทางดำเนินการพัฒนาหลักสูตร 4 ปีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาและผู้แทนสาขาวิชา เ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-25 16:03:24

วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1124 อาจารย์ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการจัดประชุมแนวทางดำเนินการพัฒนาหลักสูตร 4 ปีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาและผู้แทนสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์ ดร.อารยา ลี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ และอาจารย์ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก ผู้แทนสาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา อาจารย์ เอกภพ อินทรภู่ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร.รัชนิกร ชลไชยะ ผู้แทนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ ผู้แทนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และอาจารย์มาลัย ประดับศรี ผู้แทนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาประถมศึกษา

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
3 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม