หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่25 กันยายน 2561 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝ่ายวิชาการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 (เช้า-บ่าย) มีโดยมีอาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน
วันที่25 กันยายน 2561 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝ่ายวิชาการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 (เช้า-บ่าย) มีโดยมีอาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-25 16:04:02

วันที่25 กันยายน 2561 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝ่ายวิชาการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 (เช้า-บ่าย) มีโดยมีอาจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานพร้อมด้วย อาจารย์วีรพจน์ รัตนาวาร หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็ก อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโดยให้นักศึกษาระดมความคิด เขียน SWOT วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางพัฒนางานฝึกประสบการณ์ต่อไป

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี
1 คน,
สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
11 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
13 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี
12 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และรองเท้า
ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง
และเด็ก