หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันนี้ (26 กันยายน 2561) สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจากโครงการ Amarinbook Road Show ซึ่งเป็นโครงการที่ Amarinbook ร่วมกับ แพรวสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ spingbooks สำนักพิมพ์ Amarin How-To
วันนี้ (26 กันยายน 2561) สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจากโครงการ Amarinbook Road Show ซึ่งเป็นโครงการที่ Amarinbook ร่วมกับ แพรวสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ spingbooks สำนักพิมพ์ Amarin How-To

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-09-27 14:31:41

วันนี้ (26 กันยายน 2561) สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจากโครงการ Amarinbook Road Show ซึ่งเป็นโครงการที่ Amarinbook ร่วมกับ แพรวสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ spingbooks สำนักพิมพ์ Amarin How-To และสำนักพิมพ์ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาพบปะกับนักเขียนชื่อดัง แบ่งปันความรู้ และการส่งเสริมทักษะการอ่าน ในครั้งนี้ได้เกียรติจาก “ปราปต์” เจ้าของผลงานนวนิยาย “กาหลมหรทึก” “นิราศมหรรณพ” ฯลฯ และ “โกลาบ จัน” เจ้าของผลงานนวนิยาย “ใต้ฝุ่น” มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เขียนเป็นอาชีพและการเขียนเชิงสร้างสรรค์” สร้างแรงบันดาลใจและเปิดประสบการณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาวรรณกรรมไทยปัจจุบัน

ในภาพอาจจะมี
40 คน, คนที่ยิ้ม
ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี
18 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง