หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะครุศาสตร์และทีมคณาจารย์ปฐมนิเทศและต้อนรับ นักศึกษาอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัย De Montfort University
คณบดีคณะครุศาสตร์และทีมคณาจารย์ปฐมนิเทศและต้อนรับ นักศึกษาอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัย De Montfort University

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-09-06 14:03:22


คณบดีคณะครุศาสตร์  รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ และทีมคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องให้การปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัย De Montfort University ประเทศอังกฤษ จำนวน 8 คน ที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมาช่วยทำการสอน เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูให้กับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ จาก 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ระหว่างวันที่ 2-19 กันยายน 2562