หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษจิตอาสา วันที่ 30 กันยายน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษจิตอาสา วันที่ 30 กันยายน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-02 18:50:45

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษจิตอาสา วันที่ 30 กันยายน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ประชาสัมพันธ์ โครงการ “Sunday School by English Department, Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University in the cooperation with Rajathivas Temple (ศูนย์การศึกษาวันอาทิตย์โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วัดราชาธิวาส)” สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยในโครงการนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษกับพระพุทธศาสนา ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ ตั้งแต่วันที่ - 30 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ตลอดระยะเวลาการร่วมโครงการในครั้งนี้ คาดว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาพร้อมกับฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ผู้เรียนทุกคนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเป็นความรู้เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในอนาคต จึงขอเชิญท่านผู้สนใจสมัครเรียนได้ ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดราชาธิวาส ตามวันเวลาข้างต้น

ในภาพอาจจะมี
12 คน, คนที่ยิ้ม,
สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
6 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
7 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และตาราง
ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังยืน
และเด็ก