หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-31 10:31:52

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้รวมประชุมกับ กองนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรองศาตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 5 อาคาร 31ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และข้อความ

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
3 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป
และผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ในภาพอาจจะมี
ข้อความ