หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางสาว เมศินี อยู่ยั่งยืน และ นางสาว ธิดารัตน์ โชคนาคะวโร เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกับ กองแผนเทรนหน่วยงานจัดทำMappingเสริมสมรรถนะการบริหารงบประมาณ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางสาว เมศินี อยู่ยั่งยืน และ นางสาว ธิดารัตน์ โชคนาคะวโร เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกับ กองแผนเทรนหน่วยงานจัดทำMappingเสริมสมรรถนะการบริหารงบประมาณ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-31 10:36:52

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางสาว เมศินี อยู่ยั่งยืน และ นางสาว ธิดารัตน์ โชคนาคะวโร เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกับ กองแผนเทรนหน่วยงานจัดทำMappingเสริมสมรรถนะการบริหารงบประมาณ กองนโยบายและแผน จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจ การ Mapping ข้อมูลกิจกรรมตามรายการรับของแต่ละหน่วยงาน (SNFNRT26) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ข้อความ

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป
และผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
ผู้คนกำลังนั่ง,
หน้าจอ,
สำนักงาน
และสถานที่ในร่ม
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ