หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ในวันที่ 27 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จากท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในวันที่ 27 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จากท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-31 10:40:27

ในวันที่ 27 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จากท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่

1. นางสาวสุนิสา คำยนต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดสุนทรพจน์ ทำอย่างไรประเทศไทยจะไร้โกง

2. นายศิริศักดิ์ เนียมเจียมตัว นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชยลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 การประกวดประเภทความเรียง เยาวชนอายุ 16-25 ปี

3. นางสาวขัตติยา แสนสุข นางสาวอารียา เสาะสุวรรณ นายนทณัฐ เจริญพูล และนายสมพล ทองแกมใบ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานบัตรคำอิเล็กทรอนิกส์ แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการประกวด Thailand Research Expo 2018 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติในภาพอาจจะมี
8 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
และข้อความ

ในภาพอาจจะมี
18 คน, คนที่ยิ้ม,
สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
6 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน,
ชุดสูท
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน,
ชุดสูท
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน,
ชุดสูท
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน,
ชุดสูท
และสถานที่ในร่ม