หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 3 ตุลาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิชาชีพครู
3 ตุลาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิชาชีพครู

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-13 16:47:38

3 ตุลาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย จัดโดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี
1 คน
ในภาพอาจจะมี
31 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี
7 คน,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป
และฝูงชน
ในภาพอาจจะมี
10 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
3 คน, รองเท้า
ในภาพอาจจะมี
15 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน