หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ศิลป์ชัย พูลคล้าย นิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ที่ครุสภา และที่กระทรวงศึกษาธิการ นักศึกษา ได้รับคำชมมากมายทั้งพื้นฐานการเป็นนักเทคโนโลยีและความมีนํ้าใจและใฝ่รู้ของเด็กนักศึกษา
อาจารย์ศิลป์ชัย พูลคล้าย นิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ที่ครุสภา และที่กระทรวงศึกษาธิการ นักศึกษา ได้รับคำชมมากมายทั้งพื้นฐานการเป็นนักเทคโนโลยีและความมีนํ้าใจและใฝ่รู้ของเด็กนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-14 10:26:32

อาจารย์ศิลป์ชัย พูลคล้าย นิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ที่ครุสภา และที่กระทรวงศึกษาธิการ นักศึกษา ได้รับคำชมมากมายทั้งพื้นฐานการเป็นนักเทคโนโลยีและความมีนํ้าใจและใฝ่รู้ของเด็กนักศึกษา


ในภาพอาจจะมี
10 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี
7 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่กลางแจ้ง