หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2 ตุลาคม2561 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดรฺ.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์) ในการมาตรวจเยี่ยมเพื่อนิเทศ การฝึกงานของนักศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ทำงานฝึกงานในภ
2 ตุลาคม2561 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดรฺ.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์) ในการมาตรวจเยี่ยมเพื่อนิเทศ การฝึกงานของนักศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ทำงานฝึกงานในภ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-04 21:42:59

2 ตุลาคม2561 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดรฺ.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์) ในการมาตรวจเยี่ยมเพื่อนิเทศ การฝึกงานของนักศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ทำงานฝึกงานในภาคการศึกษา 1/2561 ณ สสวท.

ในภาพอาจจะมี
6 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี
2 คน
ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และตาราง
ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
หน้าจอ
และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป
และสถานที่ในร่ม