หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-08 11:46:53

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

# สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติแต่ละสาขาวิชาได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561ที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th/ # มหาวิทยาลัยเปิดระบบให้สมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

# สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 160 1380 ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

ในภาพอาจจะมี
ข้อความ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ