หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานคณะครุศาสตร์
นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานคณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-09-06 14:07:40

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีครุศาสตร์ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา