หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายธันวา คำประสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน
นายธันวา คำประสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-08 11:49:51

นายธันวา คำประสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่ ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานรางวัล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่กลางแจ้ง