หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมส่งนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอด มงกุฏ
วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมส่งนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอด มงกุฏ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-13 13:43:40

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมส่งนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอด มงกุฏ ครั้งที่ 10 ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 6) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย 1.ทีมสังคมศึกษา สาขาแห่งการเรียนรู้ SSRU

  1.1 นายสฤษดิ์ ดงสิงห์

  1.2 น.ส.ปรารถนา หิรัญวัฒนานนท์

  1.3 นายชลทิตย์ ศิริวรรณ

2.ทีมครูสังคมสวนสุนันทา

  2.1 น.ส.พิจิตรา วรรณศุภมงคล

  2.2 นายณภัทร จุลทัศน์

  2.3 น.ส.กฤษณา นนทพจน์ เพือเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์สำหรับการเป็นครูสังคมศึกษามืออาชีพ

ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน