หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 8 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุม 1124 อาคาร 11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุม 1124 อาคาร 11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-12 13:22:39

8 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุม 1124 อาคาร 11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา