หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 8 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-12 14:06:46

8 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา