หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีและบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
คณบดีและบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-12-17 14:46:12

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในพิธี  ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี