หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์จัดโครงการการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ประจำปีการศึกษา 2561
คณะครุศาสตร์จัดโครงการการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-17 11:27:45

12-18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์จัดโครงการการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ประจำปีการศึกษา 2561 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้เกี่ยวกับทักษะและพิธีการลูกเสือ 2. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาตนเองของผู้บังคับบัญชา 3. เพื่อให้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและกิจการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก