หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีคณะกรรมการทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกว่าร้อยคนเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ถึงเป้าหมายสูงสุดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีคณะกรรมการทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกว่าร้อยคนเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ถึงเป้าหมายสูงสุดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-18 11:05:56

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการ ประชุมเสวนาสี่สภา ประจำปีพ.ศ.2561 ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยมี นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีคณะกรรมการทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกว่าร้อยคนเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ถึงเป้าหมายสูงสุดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
* โดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี นำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ช่วงเวลาที่ผ่านมาเราผ่านวิกฤติการเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ มาถึง ณ จุดนี้ได้นับเป็นเรื่องที่ท้าทายและสุดท้ายมันจะเป็นความภาคภูมิใจจากความร่วมมือของพวกเราทุกคน และจากนี้ไปเราต้องทำงานแข่งกับตัวเองอย่างสุดกำลังความสามารถในทุกมิติเพื่อให้องค์กรไปถึงเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้"