หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเข้าร่วมสังเกตการณ์​การประกันคุณภาพ​การศึกษา​ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา
อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเข้าร่วมสังเกตการณ์​การประกันคุณภาพ​การศึกษา​ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 13:44:42

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมสังเกตการณ์การประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์