หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัย Universitas Negeri Semarang ประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะ
สาขาวิชาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัย Universitas Negeri Semarang ประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-09-06 14:14:16

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ทีมผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัย Universitas Negeri Semarang ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 30 คน ได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา