หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค”
“ชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-19 10:58:32

“ชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค”

นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และทีม ภายใต้ชื่อ Tiger Debatarian ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (Debate) หัวข้อเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสำคัญทางสังคม ในโครงการ YSEALI Debate Camp ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดย สถานทูตสหรัฐอเมริกา (US Embassy) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 ตุลาคม พ.ศ.2561