หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-19 12:53:16

17 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางรวินันท์ พระยาน้อย หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ และ นางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสภา