หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิชาชีพครู
การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิชาชีพครู

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-19 13:39:24

17 ตุลาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับวิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย จัดโดยสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31