หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่1/2562
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่1/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-22 14:00:26

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 นางสาวเมศินี อยู่ยังยืน นางสาวภัทรพร หัสดี นายจีรัษติธร มุกดาเพชร เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์เข้าร่วมประชุมกับกองแผนและนโยบาย โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่1/2562