หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 18 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ยุทธศาสตร์ อาคาร 32 ชั้น 4
18 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ยุทธศาสตร์ อาคาร 32 ชั้น 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-22 15:45:31

18 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ยุทธศาสตร์ อาคาร 32 ชั้น 4