หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ ได้มอบทุนให้กับ นางสาวดวงตะวัน จันทร์ทา นักศึกษาศิษย์เก่าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ได้มอบทุนให้กับ นางสาวดวงตะวัน จันทร์ทา นักศึกษาศิษย์เก่าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 13:48:05


วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ศิษย์เก่าสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จบปีการศึกษา 2562 นางสาวดวงตะวัน จันทร์ทา มอบทุนให้นักศึกษา จำนวน 1 ทุน ผู้รับทุน นางสาวจารุณี ฉิมหัต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 ณ ลานบ้านครู คณะครุศาสตร์