หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกวดในโครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 4"
ประกวดในโครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 4"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-22 17:34:41

นายธีระพล แก้วคำจันทร์ นางสาวอังศุมาลี ทวีเหลือ และนางสาวจิราภา แผ่วบรรจง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติบัตรและทุนรางวัลคนละ 20,000 บาท จากการส่งผลงานวิจารณ์วรรณกรรมเข้าประกวดในโครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 4" และเข้าร่วมอบรมงานวิจารณ์ เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2561 จัดโดยบริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)