หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน”
“เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-30 10:34:52

20 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ประจำปี 2561 ณ มูลนิธิดวงประทีป