หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เข้าอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-30 13:47:58

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นางสาวภัทรพร หัสดี นางสาวมณีเนตร รวมภักดี นายจีรัษติธร มุกดาเพชร เข้าอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 3122