หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดประชุมคณะกรรมการด้านแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
จัดประชุมคณะกรรมการด้านแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-10-30 14:15:39

24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  จัดประชุมคณะกรรมการด้านแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการด้านแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 และคณะกรรมการโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเทิดไท้องค์ราชัน ณ ห้องประชุม 1124 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์