หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 24 ตุลาคม 2561 รองศาสตรจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิชาการ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้อง1124 คณะครุศาสตร์
24 ตุลาคม 2561 รองศาสตรจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิชาการ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้อง1124 คณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-05 10:22:19

24 ตุลาคม 2561 รองศาสตรจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวิชาการ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้อง1124 คณะครุศาสตร์