หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดร.สุมาลี เทียนทองดี และ อ.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูของครู จัดโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอโมรา จังหวัดเชียงใหม่
ดร.สุมาลี เทียนทองดี และ อ.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูของครู จัดโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอโมรา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-05 11:41:56

ดร.สุมาลี เทียนทองดี และ อ.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูของครู จัดโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอโมรา จังหวัดเชียงใหม่