หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2562
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-05 12:34:05

25 ตุลาคม 2561รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา