หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ณ สถานีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ณ สถานีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-20 10:38:51

วันนี้ 31 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ ได้นิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ณ สถานีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และเข้าพบผู้บริหารสถานีข่าวและและผู้บริหารฝ่ายผลิตรายการ ซึ่งได้รับคำชมจากทางสถานีเป็นอย่างมาก อาทิเช่น นักศึกษาเรียนรู้ไว เรียบร้อย มุ่งมั่นตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ