หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุม "การศึกษาสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"
คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุม "การศึกษาสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-10-21 11:51:29


วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และ อาจารย์ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุม "การศึกษาสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียม พาเลซ จังหวัดชลบุรี