หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-22 13:29:05

12 พฤศจิกายน 2561 การประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา