หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม Open House
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม Open House

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-22 13:42:06

วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม Open House ณ ห้อง 1164 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพี่เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ สู่น้องครุศาสตร์ ณ ห้อง 1165 โดยได้รับความร่วมมือจาก พี่ธนกฤต หาดถวายกาญจน์ และพี่ณรงค์เดช เธียรศิริพิพัฒน์ ศูนยพัฒนาศักยภาพ Robot Child และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ร่วมสาธิตกิจกรรมฐานความรู้ สู่น้องครุศาสตร์ เช่น การสร้างฐานข้อมูล On Cloud สื่อการสอน E-Book เทคโนโลยี AR-VR, Hologram การสร้าง Modle จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ Robot Education โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม