หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดทำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในส่วนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดทำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในส่วนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-22 13:55:59

13 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดทำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในส่วนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา