หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-04-17 10:28:11

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ณ ลานบ้านครู เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย