หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (วันที่สอง)การประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี คณาจารย์ คณะครุศาสตร์
(วันที่สอง)การประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี คณาจารย์ คณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-22 14:12:39

13 พฤศจิกายน 2561 (วันที่สอง)การประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา