หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับ ผอ.สพป.ระนอง และศึกษานิเทศก์เพื่อวางแผนการพัฒนาผู้เรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับ ผอ.สพป.ระนอง และศึกษานิเทศก์เพื่อวางแผนการพัฒนาผู้เรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-22 14:24:57

วันที่ 13 พ.ย.2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ไปประชุมชี้แจงแนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับ ผอ.สพป.ระนอง และศึกษานิเทศก์เพื่อวางแผนการพัฒนาผู้เรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น