หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปเข้าชมการแสดงโขน ตอนพิเภกสวามิภักดิ์ จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
สาขาวิชาภาษาไทยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปเข้าชมการแสดงโขน ตอนพิเภกสวามิภักดิ์ จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-22 14:40:41

วันที่ 13 พ.ย. 2561 สาขาวิชาภาษาไทยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปเข้าชมการแสดงโขน ตอนพิเภกสวามิภักดิ์ จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาในรายวิชา แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย ได้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับการแสดง ตลอดจนเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ