หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast Track) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่1/2561
ประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast Track) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่1/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-22 15:03:41

14 พฤศจิกายน 2561 นางรวินันท์ พระยาน้อย หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วย นายอำไพร เพชร์ว่าว และนายกร ป้องปทุม เข้าร่วมการประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast Track) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่1/2561