หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่14 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับโรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ จัดโครงการ"วิทย์น่ารู้กับหนูวัยคิดส์"
วันที่14 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับโรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ จัดโครงการ"วิทย์น่ารู้กับหนูวัยคิดส์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-22 15:16:15

วันที่14 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับโรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ จัดโครงการ"วิทย์น่ารู้กับหนูวัยคิดส์"