หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > (วันที่ 4 )การประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561
(วันที่ 4 )การประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-11-22 15:37:52

15 พฤศจิกายน 2561 (วันที่ 4 )การประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา